Scroll
Ann aan het werk
Handgemaakt
Anne
Deroose
The making of

Het verhaal


Kabouters zijn verschijningen die door de mens niet bewust waargenomen kunnen worden.


Hun reactie om zich voor te doen als een vogel wanneer ze zich bespied voelen, verloopt veel sneller dan de reflexen van het menselijk oog. Het beeld van een kabouter kan via ons netvlies wel binnendringen in onze hersenen, maar de transformatie van de kabouter in een vogel gaat zo snel dat de mens niet beseft dat hij een kabouter heeft gezien. De mens neemt het beeld van een kabouter op in zijn onderbewustzijn maar ziet een vogel lopen, huppelen of wegvliegen. Dit is de reden waarom er zoveel mensen zijn die gevoelsmatig weten dat kabouters wel bestaan,ook al hebben ze die nog nooit gezien. Er zijn ook anderen die ervan overtuigd zijn dat kabouters niet bestaan. Dit is de groep van mensen bij wie het netvlies minder snel beelden kan verwerken dan bij de vorige groep. Vooral kinderen blijken veel meer beelden per seconde te kunnen verwerken via het netvlies dan volwassenen.

Spirits of
nature,
impossible
to catch

Dan zijn er ook nog de ornithologen, dat zijn mensen die vogels bekijken en bestuderen, uiteraard hebben zij meer kans om kabouters waar te nemen (niet alle vogels zijn kabouters nochthans).


We hopen hiermee niet alleen een bijdrage geleverd te hebben om eventuele twijfels omtrent het bestaan van kabouters weg te nemen, maar ook mogelijke argumenten aangebracht te hebben hoe dergelijke twijfels konden ontstaan.

Kabouters zijn narcistisch


Ze houden van afbeeldingen van zichzelf. Als u een tuinkabouter in uw tuin plaatst dan weten ze dat ze bij u welkom zijn en komen ze naar u toe. Kabouters zijn niet erg opgezet met kunststof, we raden u dus aan om enkel stenen tuinkabouters te koesteren. Hoe mooier de afbeelding van een kabouter, hoe tevredener en ook gezonder de populatie kabouters die aangetrokken wordt. Kabouters verkiezen artisanale kunstwerkjes boven industriële massaproducten. Om ecologische redenen, en ook om geen problemen te krijgen met de Vereniging tot bescherming van de tuinkabouter, is het beter om de tuinkabouters in een natuurlijk milieu te plaatsten. Er bestaat niet echt één bepaald soort biotoop dat voor de kabouter het meest geschikt zou zijn, doch hoe wilder uw tuintje hoe beter de kabouter het naar de zin zal hebben en hoe groter de kans wordt om echte kabouters aan te lokken. De aard en grootte van de tuin speelt hierbij geen enkele rol, een dak-of terrastuintje, of zelfs een binnenhuiswildernis, alle zijn even geschikt, enige voorwaarde is een ecosysteem dat zich in evenwicht bevindt, zonder ingrijpende verstorende factoren. Als het de bedoeling is om de ontmoetingskans met kabouters zo groot mogelijk te maken dan is een stenen tuinkabouter hiertoe het ideale middel.