Open Atelier Dagen

Ceramics

The Golden One

€575

Het Gouden Kind

De Golden One kan een tegenpool zijn van The Chosen One. The Chosen One is van buiten af, the Golden one is van binnenuit .

het stukje goud in de schedel is bladgoud